Тарас Шевченко: творчество

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО


 

Тарас Шевченко. ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ (У 6-ти томах).
Том 1. Поезія 1837-1847 рр.
Том 2. Поезія 1847-1861 рр.
Том 3. Драматичні твори. Повісті.
Том 4. Повісті.
Том 5. Щоденник. Автобіографія. Статті.
Том 6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи.

Тарас Шевченко. ЖИВОПИС, ГРАФІКА.
Том 7. Живопис, графіка 1830-1847 років.
Том 8. Живопис, графіка 1847-1850 років.
Том 9. Живопис, графіка 1851-1857 років.
Том 10. Живопис, графіка 1857-1861 років.


В. Анісов, Є. Середа. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка.
Кріпак поміщика Енгельгардта
В Академії художеств
1843 — 1847 роки
Роки заслання (1847 — 1857)
Останні роки життя (1857 — 1861)
Похорон Шевченка в Петербурзі й перевезення його праху на Україну


Шевченківський словник

Петро Жур. Труди і дні Кобзаря


Спогади про Шевченка. Київ, 1982.

Воспоминания о Тарасе Шевченко. Киев, 1988

Т. Г. Шевченко в епістолярїї відділу рукописів. Київ, 1966
1842-1879 1880-1889 1890-1897 1898-1903
1904-1907 1908-1910 1911-1912 1913 1914-1917

Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників. Київ, 1958

Т. Г. Шевченко. Біографія. Київ, 1984

Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814-1861. Київ, 1982

Листи до Тараса Шевченка. Київ, 1993

Олександр Кониський. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. Київ, 1991


Омелян Пріцак. Шевченко — пророк

Богдан Рубчак. Живописаний Шевченко («Журнал» як текст)


Микола Тихорський. Гайдамаки. Рецензія 1842 р.

Федір Кітченко. Дві слові собратам. Рецензія 1843 р.

Лист В. Г. Бєлінського до П. В. Анненкова. Грудень 1847 р.

Спогад Г. Данилевського про зустріч з Гоголем. Осінь 1851 р.

Д. Клеменсов. Дещо про життя Шевченка в Раїмі

Листи М. Герна до М. Лазаревського

Шевченко за спогадами полковника Косарева

Спогади О. Макшеєва про Шевченка

Спогади Н. Ускової про Шевченка

Спогади родини Ускових про Шевченка

Відвідання Шевченком цукрового заводу Яхненка і Симиренка

Н. Молчановський. Арешт Т. Г. Шевченка в 1859 р.

К. Широцький. Шевченкова наречена. Спогади Ликерії

О. Дорошкевич. Трагедія самотнього чуття

О. Дорошкевич. Шевченко в приватному листуванні

Лев Жемчужников. Спогад про Шевченка

А. Григорьєв. Тарас Шевченко (Время. СПб., 1862)

М. Розенгейм. Витяг з поминального фейлетону про Шевченка, 1861

Із записок Петра Селецького

Варвара Рєпніна. До біографії поета Шевченка, 1887 р.

Листування власника братів Шевченка

Микола Костомаров. Кобзар Тараса Шевченка

Микола Костомаров. Поет Тарас Григорович Шевченко. Очерк його життя

Микола Костомаров. Слово над гробом Т. Г. Шевченка

Листування Г. Честахівського про поховання Шевченка, 1861

Епізод на могилі Шевченка. Записка Г. Честахівського

Декілька матеріалів про Шевченка, 1893

О. Афанасьєв-Чужбинський. Спогади про Шевченка, 1861

П. Мартос. Епізоди з життя Шевченка, 1863

Тарас Шевченко в Огляді слов’янських літератур, 1865

В. П. Маслов. Тарас Григорович Шевченко. Біографічний нарис, 1874

І. Житецький. Шевченко і харківська молодь

І. Білик. Тривога над свіжою могилой Т. Г. Шевченка

В. Щепотьєв. Тривога над свіжою могилою Т. Шевченка

М. Драгоманов. Листочки до вінка на могилу Шевченка

С. Єфремов. Офіціальна російська критика на Шевченка з 1865 р.

Микола Зеров. Шевченко і Аскоченський

Шевченко на Черкащині в спогадах сучасників


Шевченко Тарас Григорович. Біобібліографічний словник

Шевченко Тарас Григорович. Енциклопедія «Українська мова»

Шевченко Тарас. Енциклопедія українознавства


Віталій Русанівський. Т. Шевченко — реформатор української літературної мови

Мирослав Попович. Тарас Шевченко. Нарис історії культури України

Олександр Гриценко. Духовний батько нації (Тарас Шевченко)

Ярослав Дзира. Козацький правопис поета (Чи маємо академічне видання творів Тараса Шевченка?)

В. Є. Шубравський. Відзиви на перші видання творів Т. Г. Шевченка

В. Науменко. Пам’яті В. С. Гнилосирова

Пантелеймон Куліш. Дві мові, книжна і народна

Вибрані документи з матеріалів слідчих справ членів Кирило-Мефодіївського товариства


Дати життя і творчості Т. Г. Шевченка

Фотографії Т. Г. ШевченкаУ форматі PDF:
Словник мови Шевченка. Київ, 1964

На інших сайтах:
Тарас Шевченко. Віртуальні Шевченківські читання


Тарас ШЕВЧЕНКО

ЗІБРАННЯ ТВОРІВ У ШЕСТИ ТОМАХ


(видання, автентичне 1 — 6 томам
«Повного зібрання творів у дванадцяти томах»)

КИЇВ — 2003

Том 1. Поезія 1837-1847.

Том 2. Поезія 1847-1861.

Том 3. Драматичні твори. Повісті.

Том 4. Повісті.

Том 5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. Буквар. Записи народної творчості.

Том 6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю.


Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2001 — ISBN 966-00-0625-X
Т. 1: Поезія 1837-1847 / Перед. слово І. М. Дзюби, М. Г. Жулинського. — 784 с: портр. ISBN 966-00-0712-4.
Т. 2: Поезія 1847-1861. — 784 с.: портр. ISBN 966-00-0708-6.
Т. 3: Драматичні твори. Повісті. — 2003. — 592 с: портр. ISBN 966-00-0708-6.
Т. 4: Повісті. — 2003. — 600 с: портр. ISBN 966-00-0746-9.
Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. — 496 с: портр. ISBN 966-00-0186-X.
Т. 6: Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. — 2003. — 632 с: портр. ISBN 966-00-0726-4.

Це видання становить повне зібрання творів Тараса Шевченка і містить усю відому сьогодні його літературну спадщину: поетичні, драматичні та прозові твори; щоденник, автобіографію, статті, археологічні нотатки, записи народної творчості; листи (включаючи колективні, підписані Шевченком), ділові папери. До видання входять також творчі заготовки та підготовчі матеріали до нездійснених літературних творів Шевченка.


Создать сайт
бесплатно на Nethouse